Lahden Attaseakerho ry

Nyt

Ilmoittaudu mukaan!
Lahti Ski Games sivulla

Muistoja menneisyydestä

    

Attasea ja tehtävät

Lahden Attaseakerho on maailman todennäköisesti ainoa ja yksi vanhimmista urheilutapahtumissa toimivien joukkueavustajien yhdistys. Attaseakerho on mukana Salpausselän kisoissa sekä useissa muissa Suomessa järjestettävissä urheilukilpailuissa.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kehittää jäsentensä kykyä toimia monipuolisissa kansainvälisissä tapahtumissa.

Yhdistys kasvattaa ja kouluttaa jäsenistöään attaseatehtäviin ja tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuksia kehittää valmiuksiaan ja taitojaan kansainvälisissä tehtävissä.

Kerhon jäseneksi voidaan kutsua täysi-ikäinen henkilö, joka kielitaitonsa, ominaisuuksiensa ja kisakokemuksensa perusteella on soveltuva toimimaan attaseatehtävissä. Kisakokemuksen kartuttamisen voi aloittaa ilmoittautumalla mukaan attaseatoimintaa näillä sivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kehittää jäsentensä kykyä toimia monipuolisissa kansainvälisissä tapahtumissa.

Attasea = avustaja, diplomaattinen asiamies.

Lahdessa attaseat ovat kisoihin osallistuvien joukkueiden ja kisaorganisaation vapaaehtoisia ja kielitaitoisia yhteyshenkilöitä, joiden työssä yhdistyvät oppaan, tulkin ja toisinaan myös huoltajan tehtävät.

Kisatoimitsijoina tehtävämme on kilpailujen onnistuminen, ongelmatilanteiden nopea ratkaiseminen ja mahdollisuuksien mukaan niiden ehkäiseminen jo ennakkoon. Pyrimme antamaan kisaorganisaatiosta, toimitsijoista, Lahdesta ja Suomesta myönteisen sekä tehokkaan kuvan.

Kisatapahtumissa suurin osa attaseoista toimii joukkueiden apuna heti siitä alkaen kun joukkue saapuu Suomeen. Tämän vuoksi joukkueattaseoiden tehtävät alkavat jo huomattavasti ennen varsinaisia kilpailutapahtumia. Usein suurin osa tehtävistä ajoittuukin kisoja edeltävään viikkoon.

Kaikkia tehtäviä ja niiden määrää ei voi koskaan tarkkaan tietää etukäteen. Joskus joukkueen kanssa syntyy paljon mielenkiintoisia tilanteita, jotka vaativat välitöntä toimintaa. Toisinaan joukkue hoitaa lähes kaiken itse ja attasea on lähinnä vain valmiina kaiken varalta.

Osa attaseoista toimii lentokentän vastaanottopisteessä tai kilpailupaikan  attaseatoimistossa.

Vaikka urheilukilpailujen toimitsijat ja siis myös attaseat ovat vapaaehtoisia, he sitoutuvat hoitamaan ottamansa tehtäviä sovitun ajan.